Interesting things:

  1. Play Games
  2. Mounting Computers
  3. Play Basketball
  4. Hacking webs

Glossari:

  1. Mar:es una massa d'aigua salada (coneguda com a aigua de mar) que cobreix una gran part de la superficie de la Terra.
  2. Fulla: es un organ de les plantes de forma generalment laminar, de creixement limitat i caracteristic de l'esporofit dels espermatofits i dels pteridofits.
  3. Neu:es la precipitacio d'aigua en forma de multitud de petits cristalls de gel, anomenats flocs de neu.
  4. Gel:es l'estat solid de l'aigua (H2O), el qual es forma quan aquest es troba en una temperatura inferior als 0 C (273,15 K, 32 F), que es el seu punt de congelacio.
Paissatge1Paissatge2Paissatge3

GironaSALLE WEB externaEMAIL WEB MAIL

Horari CMGS SMX- 2015 LA SALLE GIRONA
Horari nou
Hora Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres
8:05-9:00 SOX
8:05-9:00 EIE SINT SINT SI
9:00-9:55 SI SOX SI SINT TUTORIA
9:55-10:50 SX EIE AW SX
9:55-10:50 SOX SX

Formularis dins taules

Nom
Cognom
Gènere Home:
Dona:
Edat
Ocupació
Comentaris